Զառիթափ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9003451071803000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003451071802500Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար օրական 1 քմ -ի համար 900345107156350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի տարեկան թույլտվության համար 90034510726330000Տարեկան  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 9003451071563000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003451071803000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003451071805000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003451071807500Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90034510718015000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90034510718025000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 90034510718025000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա մինչև 26 քմ մակերես ոգելից,ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071562000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90034510715650000Տարեկան  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճուրդի մասնակցելու համար 900345107099500Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 90034510715625000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար 900345107156250000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար 900345107156500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900345107156250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 90034510715675000Տարեկան  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 1քմ - ի համար  450Ամսական  Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90034510718050000Միանվագ  Ընտրել
1146Ա - հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քմ մակերեսով հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071561500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ 26 - 50 քմ մակերես ոգելից,ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071562600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ 50 - 100 քմ մակերես ոգելից,ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071564000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ 100 - 200 քմ մակերես ոգելից,ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071565000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե 200 քմ և ավելի մակերես ոգելից,ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071569000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ - հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 - 50 քմ մակերեսով հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071563000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ - հիմնական շինությունների ներսում մինչև 50 - 100 քմ մակերեսով հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071564500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ - հիմնական շինությունների ներսում մինչև 100 քմ եվ ավելի մակերեսով հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071566000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե -ոչ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քմ մակերեսով հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 900345107156500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ -ոչ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քմ եվ ավելի մակերեսով հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071561000Եռամսյակային  Ընտրել
1354 -աղբահանության վճար բնակելի նշանակության շենքերում կենցաղային կոշտ աղբի թափոնների համար՝ըստ հաշվառված անձանց թվի մեկ անձի համար 90034500114450Ամսական  Ընտրել
1355 -աղբահանության վճար ոչ բնակելի նշանակության շենքերում կենցաղային կոշտ աղբի թափոնների համար առևտրի,հանրային սննդի կետեր 1քմ-ի համար 90034500114450Ամսական  Ընտրել
1357 -ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ԹԵԹԵՎ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  1000Միանվագ  Ընտրել
1351Դ -համայնքի մանկապարտեզի կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների դիմաց գանձվող վճար 1 երեխայի համար 9003450011362400Ամսական  Ընտրել
1358 -ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ԾԱՆՐ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  2000Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ