Զառիթափ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9003451071803000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003451071802500Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900345107180350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90034510726360000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90034510718025000Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 900345107248300Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 9003451071803000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003451071803000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1342Բ բ)Անասնաբույժական ծառայության համար՝ ծննդօգնություն թեթև 9003451072221000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003451071807500Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90034510718015000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90034510718025000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝  25000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա մինչև 26 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ներսում ոգելից,ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071562000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ 26 -50 քառակուսի մետր ոգելից եվ ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071564000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90034510718050000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ ծնող գանձումներ 9003450011362400Ամսական  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 900345107099500Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 90034510718025000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար 900345107180250000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար 900345107180500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900345107180250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  75000Տարեկան  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար  450Միանվագ  Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90034510718050000Միանվագ  Ընտրել
1146 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  1500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ա մինչև 26 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071561500Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90034510715630000Տարեկան  Ընտրել
1351Դ Տեղական վճարներ՝ աղբահանության վճարներ 9003450011442200Տարեկան  Ընտրել
1137Գ 50 -100 քառակուսի մետր ոգելից եվ ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071564000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ 100 -200 քառակուսի մետր ոգելից եվ ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071565000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե 200 -500 քառակուսի մետր ոգելից եվ ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003451071569000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ 26 - 50 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071563000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ 50 - 100 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071564500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ 100 - 200 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071566000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե 200 - 500 քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071566500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ 500 և ավելի քառակուսի մետր հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071569500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Թ մինչև 26 քառակուսի մետր ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 900345107180500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ժ 26 - 50 քառակուսի մետր ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071801000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է 50 - 100 քառակուսի մետր ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071561500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ի 100 - 200 քառակուսի մետր ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071562500Եռամսյակային  Ընտրել
1146լ 200 - 500 քառակուսի մետր ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071565000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Խ 500 և ավելի քառակուսի մետր ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9003451071568000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ե Տեղական վճարներ՝ աղբահանության վճարներ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում կենցաղային թափոնների համար 1 բնակչի համար 90034500114450Ամսական  Ընտրել
1351Զ Տեղական վճարներ՝ աղբահանության վճարներ ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում՝առևտրի օբյեկտներում կենցաղային թափոնների համար 1 քառակուսի մետրի համար 90034500114450Ամսական  Ընտրել
1351Է Տեղական վճարներ՝ աղբահանության վճարներ ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում՝կրթական օբյեկտներում կենցաղային թափոնների համար 1 քառակուսի մետրի համար 9003450011443Ամսական  Ընտրել
1342Գ բ)Անասնաբույժական ծառայության համար՝ ծննդօգնություն ծանր 9003451072222000Միանվագ  Ընտրել
1342Դ բ)Անասնաբույժական ծառայության համար՝ պատվասումներ մանր եղջերավոր անասուններ 90034510722250Միանվագ  Ընտրել
1342Ե բ)Անասնաբույժական ծառայության համար՝ պատվասումներ խոշոր եղջերավոր անասուններ 900345107222100Միանվագ  Ընտրել
1342Զ բ)Անասնաբույժական ծառայության համար՝ մակաբույծների դեմ պայքար 900345107222500Միանվագ  Ընտրել
1342Է բ)Անասնաբույժական ծառայության համար՝ ախտահանություն 1 քառակուսի մետրի համար 900345107222150Միանվագ  Ընտրել
1342Ը բ)Անասնաբույժական ծառայության համար՝ դեռատիզացիա 1 մետր քառակուսու համար 900345107222200Միանվագ  Ընտրել
1137Զ 500 և ավելի քառակուսի մետր ոգելից եվ ալկոհոլային խմիչքի,ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90034510715614500Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ